Obsah fóra VVP Dědice VVP Dědice
(zejména bunkry)
 
 FAQFAQ   HledatHledat   Seznam uživatelůSeznam uživatelů   Uživatelské skupinyUživatelské skupiny   RegistraceRegistrace 
 ProfilProfil   Soukromé zprávySoukromé zprávy   PřihlášeníPřihlášení 

Stručný úvod do typologie pixlí

 
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra VVP Dědice -> Pixle - obecně
Zobrazit předchozí téma :: Zobrazit následující téma  
Autor Zpráva
brigadyr
KECAL ROKU
KECAL ROKU

Založen: 5.3.2007
Příspěvky: 771
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: so duben 07, 2007 19:03    Předmět: Stručný úvod do typologie pixlí Citovat

Dovolím si na tomto fóru prezentovat své dosavadní výsledky dosažené při terénních průzkumech německých objektů pro obsluhu vojenských střelnic na území bývalých čs.vojenských prostorů. Postupně bych zde chtěl zmínit alespoň stručně všechny základní typy objektů a posléze se dopracovat k jakémusi souhrnnému pojednání o nejdůležitějších charakteristických "konstrukčních" prvcích.

Na úvod tedy několik obecných poznámek, které jsou již možná známy:

Německá branná moc (Wehrmacht i Waffen SS) využívala během let 1939-1945 hlavně tyto vojenské výcvikové prostory, ať už původní československé nebo nově vzniklé:

Vojenský výcvikový prostor Jince - "Truppenubungsplatz Kammwald"
(dělostřelecká střelnice)

Vojenský výcvikový prostor Milovice - "Truppenubungsplatz Milowitz"
(výcvik pěších jednotek)

Vojenský výcvikový prostor Vyškov - "Truppenubungsplatz Wischau"
(výcvik tankových vojsk)

Cvičiště zbraní SS - "SS-Truppenubungsplatz Beneschau/Bohmen"
(výcvik pancéřových granátníků aj.)

Na území těchto prostorů byla prokázaná existence několika desítek speciálních objektů určených pro obsluhu střelnice. Přestože do dnešní doby nejsou známy nějaké věrohodnější archivní podklady, zcela soukromě bych odhadl masivnější výstavbu na rok 1943 (na mě známých německých mapách před rokem 1943 objekty zakresleny nejsou, v popisné části map je již ale předtištěná prázdná "klasifikační tabulka") . I když objekty byly stavěny v poměrně krátkém časovém období a zřejmě podle určitých jednotných stavebních dispozic, je vlastní provedení objektů značně různorodé, stejně tak počty i výskyt jednotlivých typů objektů v konkrétních oblastech.

Následující pokus o typologický popis vychází z legendy německé mapy Milovic (ostatně trochu rozmazaná fotografie této legendy zde již byla zveřejněna). Objekty zde budu bez dalšího bližšího popisu pouze stručně charakterizovat, neboť pro popis jednotlivých typů se pokusím založit samostatné příspěvky.

ZÁKLADNÍ TYPY OBJEKTŮ
Německá armáda tedy rozlišovala podle funkce čtyři základní typy objektů pro obsluhu střelnice:

PĚCHOTNÍ ÚKRYT - "INFANTERIE DECKUNG"
malý objekt s jednou malou místností s možností signalizace, případně ručního posuvu malých terčů

STROJOVNA - "MOTORISIERTE DECKUNG"
objekt střední velikosti zpravidla o třech místnostech pro ukrytí dieselagregátu a lanových navijáků pro posun terčů

DĚLOSTŘELECKÁ POZOROVATELNA - "ARTILLERIE BEOBAHTUNGSSTAND"
rozsáhlá kategorie projekčně odlišných objektů různých velikostí o jedné až čtyř místnostech pro pozorování a vyhodnocování cvičné střelby, řízení simulované bojové činnosti, případně též zajištění pravděpodobně ručního posuvu malých terčů.

STROJOVNA S POZOROVATELNOU - "MOTORISIERTE DECKUNG MIT BEOBACHTUNGSSTAND"
další teoreticky rozsáhlá kategorie projekčně odlišných objektů různých velikostí, avšak výskytem zatím velmi vzácná, slučuje funkce objektů "dělostřelecká pozorovatelna" a "strojovna", minimálně o třech místnostech. V zatím nalezených případech se jedná o vůbec největší objekty.


VÝSKYT A UMÍSTĚNÍ OBJEKTŮ

Objekty byly budovány ve výcvikových prostorech vesměs na již zřízených cvičných plochách a to s velkou plošnou hustotou. Například v Milovicích byly objekty zbudovány na čtyřech ze šesti cílových (dopadových) plochách a tyto plochy se označovaly "Schiesbahn" (Jiřice, Balónka, Újezdec, Lipník). V rámci této plochy byly objekty uspořádány do několika rovnoběžných řad tvořících poměrně úzký pás (koridor) a jejich čelní stěny měly přibližně stejnou orientaci do směru postupu cvičících vojsk, lze ale nalézt i objekty orientované kolmo na směr postupu. Na Benešovsku byly objekty situovány taktéž do úzkých koridorů a nazývaly se "Kampfbahn" (Chleby, Úročnice, Bukovany). Zde se tzv. "bojové směry" dokonce protínaly.
Zajímavá je skladba objektů: zatímco v Milovicích lze narazit v naprosté většině na strojovny a pěchotní úkryty, na Benešovsku jsou téměř výhradně dělostřelecké pozorovatelny a strojovny s pozorovatelnou. V obou případech jsou objekty nejčastěji stavěny v nízké až střední odolnosti.
Poměrně zajímavá situace je v Brdech, zde bylo potvrzeno zatím asi 15 objektů po malých skupinkách roztroušených po cílových plochách Brda, Jordán, Bahna a Skořice.


"DĚLENÍ PODLE POČTU AKTIVNÍCH STRAN"

Dle "klasifikační tabulky" z legendy německé mapy lze dále vyčíst, že další hledisko, jak dále rozlišovat tyto základní čtyři typy objektů, je počet "aktivních stran". Jinými slovy, do kolika směrů mohl objekt působit (pozorování, vedení lanovodů terčů...). Můžeme tedy objekty "oficiálně" ještě dělit na "jednostranné", "dvoustranné" a čtyřstranné". Tento předpoklad vychází ze znalosti změřených objektů a jejich zpětnému přiřazení k symbolům, kterými byly zakresleny na mapách.

Je zřejmé, že objekty typu "pěchotní úkryt" a "strojovna", jsou vždy "jednostranné". Tj. v případě "pěchotních úkrytů" mají jednu obdélníkovou místnost s jedním pozorovacím průzorem menších rozměrů, v případě "strojoven" průměrně tři místnosti taktéž obdélníkového půdorysu s vedením lanovodů do jednoho směru (a taktéž pomocným pozorovacím průzorem). Vnější půdorys obou typů objektů je taktéž obdélníkový.

Větší tvarovou různorodost přinášejí zbývající dvě skupiny objektů - "dělostřelecké pozorovatelny" a "strojovny s pozorovatelnou". Obě kategorie objektů je možno teoreticky nalézt v jednostranném, dvoustranném i čtyřstranném provedení.
Jednostranné dělostřelecké pozorovatelny jsou téměř shodné s pěchotními úkryty a bez příslušného mapového podkladu prakticky nerozlišitelné - mají totiž jednu malou obdélníkovou místnost přibližně shodných rozměrů s jedním pozorovacím průzorem. Tato varianta je vůbec nejrozšířenější. Pozorovací sektor je přibližně 60 až 90°.
Dvoustranné dělostřelecké pozorovatelny již tak časté nejsou, neboť dodnes panuje hojně rozšířenější názor, že se jedná o "atypické objekty". Jak název vypovídá, tyto objekty již mají dvě k sobě přilehlé místnosti přibližně trojúhelníkového půdorysu (rohy těchto místností jsou pochopitelně zploštěny), každou s jedním pozorovacím průzorem v nejdelší stěně. Za místnostmi je rovnoběžně s týlovou stěnou průběžná přístupová chodba. Vnější půdorys objektu má tvar poloviny pravidelného osmiúhelníku (při pohledu zvenčí připomíná čs.lehký objekt vz.36). Pozorovací sektor činí 2 x 90°.
Čtyřstranné dělostřelecké pozorovatelny jsou také vesměs vzácné, budovány byly zřejmě na místech dalekého rozhledu a teoreticky se mohlo jednat o "velitelské objekty", tj.pro vyšší důstojníku a generalitu zúčastňující se ukázkových cvičení. Vnější půdorysný tvar je geniálně jednoduchý, stačí "překlopit" půdorys dvoustranné pozorovatelny podle osy průběžné chodby. Tyto pozorovatelny mají tedy celkem 4 místnosti, opět trojúhelníkového půdorysu. Pozorovací sektor je tedy logicky 4 x 90°.

Analogicky můžeme postupovat u "strojoven s pozorovatelnami". Z této kategorie zřejmě bude nejčastější provedení "jednostranné strojovny s pozorovatelnou" - tj.objektů prostého obdélníkového půdorysu s průměrně třemi místnostmi s pozorovacími průzory a lanovými prostupy pouze v jedné (čelní) stěně objektu.
Dvoustranný objekt zde dostaneme "překlopením" nyní již půdorysu jednostranného objektu podél týlové stěny.
Co se týče čtyřstranného objektu, zde si nedovoluji jakékoliv spekulace, neboť dosud mi žádný z tento objektů není znám. Každopádně by se ale jednalo o co do velikosti i provedení velmi zajímavé objekty.


ODOLNOSTI OBJEKTŮ

Pohledem do "klasifikační tabulky" lze zjistit, že existovaly čtyři základní odolnosti nazvané (od nejslabší po nejsilnější) "Splittersicher", "Gruppe I", Gruppe II" a Gruppe III". Každý typ objektu tak vedle své modifikace co do "počtu stran" mohl ještě existovat v každé z těchto odolností. V podstatě plnohodnotné odolnosti jsou pouze třídy "Gruppe I " až "Gruppe III", neboť k nim německá mapa uvádí že: odolnost "Gruppe I" zajištuje ochranu proti (zřejmě jednomu) zásahu ráže 10,5 cm z polní houfnice, 10 cm z raketometu a 10 cm z minometu. "Gruppe II" zajišťuje ochranu proti zásahu ráže 10 cm z kanónu a 15 cm z polní houfnice . "Gruppe III" zajišťuje ochranu proti zásahu ráže 15 cm z kanónu a 21 cm z moždíře.
Měřením různých objektů jsem se pokusil sestavit s pomocí mapy tabulku odolností s hodnotami tloušťek stěn, k německým názvům odolností jsem si ještě dovolil přiřadit pravděpodobný český ekvivalent:

"Splittersicher" - "velmi nízká odolnost"
stropnice...............................do 70 cm
čelní stěna.............................50 cm
týlová stěna...........................50 cm
stěna přilehlá k vchodu...........60 cm
stěna protilehlá od vchodu.......50 cm

"Gruppe I" - "nízká odolnost"
stropnice...............................cca 90 cm
čelní stěna.............................80 cm
týlová stěna...........................100 cm
stěna přilehlá k vchodu...........100 cm
stěna protilehlá od vchodu.......100 cm

"Gruppe II" - střední odolnost"
stropnice...............................cca 130 až 140 cm
čelní stěna.............................120 cm
týlová stěna...........................140 cm
stěna přilehlá k vchodu...........140 cm
stěna protilehlá od vchodu.......140 cm

"Gruppe III" - vysoká odolnost
zde zatím blíže nezjištěno, pravděpodobně čelní stěna asi 140 cm a stropnice asi okolo 150 cm.

Podotýkám, že uváděné hodnoty vycházejí zatím výhradně z měřených objektů v "SS-Truppenubungsplatz Beneschau/Bohmen". V současnosti probíhá vyhodnocování změřených objektů z Milovic.

Jak je nyní z výše napsaného patrno, je problematika pixlí poměrně různorodá a nevystačí nám již dělení na "pozorovatelny", "strojovny" a atypické objekty". Pokusme se vyčíslit celkové množství všech možných variant: máme čtyři základní typy objektů, čtyři třídy odolnosti, a tři varianty "podle stran". Tedy strojovny a úkryty jsou pouze jednostranné a ve čtyřech odolnostech - celkem 8 subvariant. Dělostřelecké pozorovatelny jsou jednostranné, dvoustranné a čtyřstranné, ve čtyřech třídách odolností, tedy 12 subvariant. Obdobné je to i u strojoven s pozorovatelnou - taktéž 12 subvariant. Prostým součtem dojdeme k číslu 32, což je myslím úctyhodné. Toto číslo tedy nejspíš bude představovat teoreticky všechny možné varianty objektů, jak je asi znala německá armáda. Reálně si ale myslím, že skutečný počet variant vyskytujících se objektů bude značně nižší. Tak například, pěchotní úkryty jsou mi zatím známy pouze v odolnostech "Splittersicher" a "Gruppe II". Dvoustranná a čtyřstranná pozorovatelna zřejmě také nebude existovat v odolnosti nižší než "Gruppe II". Strojovny jsem také viděl zatím pouze v odolnosti "Gruppe I" a "II", stejně tak strojovny s pozorovatelnou.
Na druhou stranu, pokud se nadále budeme zabývat průzkumem pixlí, postřehneme různé charakteristické prvky - např.podle polohy vchodu levostranné a pravostranné, podle úrovně vchodu na s přímým vchodem a zapuštěným, podle výškového profilu chodby, různé tvary průzoru, stropních říms, okapniček nad průzory atd. Tyto prvky budou tématy samostatných pojednání.

Na závěr si povšimněte, jak jsou grafické značky, kterými jsou objekty znázorněny na mapách, jednoduše geniální: úkryty a strojovny mají obdélníkový půdorys, tudíž značka není nic jiného než obdélník s tolika obrysy, jaká je odolnost objektu...Charakteristickou značkou dělostřeleckých pozorovatelen je "pozorovací vějíř", a krásně podle jeho velikosti určíte "počet aktivních stran" objektu - viz dvoustranné a čtyřstranné pozorovatelny, které mají značku půlkruhu a kruhu, což zároveň napovídá i o jejich půdorysném tvaru )resp.uspořádání pozorovacích místností)....navíc v levém sloupci klasifikační tabulky jsou připsány symboly 100g, 200g a 400g, což značí právě toto...ale přiznejme si, že toto jsme schopni tvrdit až v okamžiku, kdy máme zjištěné půdorysy naměřených objektů a tyto zpětně přiřadíme značkám na mapě právě pomocí "klasifikační tabulky"....neříkám, že toto je něco nového, možná už je to všeobecně známé, možná pro někoho jednoduché, ale když jsem si všechny souvislosti uvědomil, měl jsem pocit, že jsem rozluštil klínové písmo...

Tento krátký příspěvek nemůže (a ani nechce) být něčím stoprocentním, stejně jako nemůže být prostý možná nevědomých chyb autora....je jen jakýmsi prologem k dalšímu systematickému hledání, nalézání a třídění stále opomíjeného objektu "PIXLE".

_________________
O dobré opevnění se nikdy nebojuje, dobré opevnění se obchází.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
Lekker
kecka
kecka

Založen: 22.1.2007
Příspěvky: 216
Bydliště: Podiwitz

PříspěvekZaslal: st duben 11, 2007 12:05    Předmět: Typologie Citovat

Doplnil bych že strojovna s pozorovatelnou a strojovna mají většinou 2 místnosti a jedna znich to jest místnost kde jsou umístěna zařízení na pohon terčů je rozdělena cihlovou příčkou která u 80% strojoven chybí.Nevím jak je to v ostatních TüP ale v Dědicích to tak je.Jinak stavba objektů po roce 1942 byla více živelná VVP Dědice je toho důkazem.
Nemáte náhodou někdo info o tom asi v ostatních TüP byly objekty maskovány jak ve VVP Dědice.Dík

_________________
WHO DARES WINS!!
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu
brigadyr
KECAL ROKU
KECAL ROKU

Založen: 5.3.2007
Příspěvky: 771
Bydliště: Praha

PříspěvekZaslal: st duben 11, 2007 12:38    Předmět: Re: Typologie Citovat

Lekker napsal:
Doplnil bych že strojovna s pozorovatelnou a strojovna mají většinou 2 místnosti a jedna znich to jest místnost kde jsou umístěna zařízení na pohon terčů je rozdělena cihlovou příčkou která u 80% strojoven chybí.Nevím jak je to v ostatních TüP ale v Dědicích to tak je.Jinak stavba objektů po roce 1942 byla více živelná VVP Dědice je toho důkazem.
Nemáte náhodou někdo info o tom asi v ostatních TüP byly objekty maskovány jak ve VVP Dědice.Dík


Co se týče počtu místností u strojoven s pozorovatelnou, resp.u strojoven, vždy jsem měl na mysli faktický počet místností po dokončení objektu - tedy včetně místností, které vznikly až vestavěním cihlových příček - to jenom pro pořádek, protože samozřejmě i u našich "českýchů strojoven s pozorovetelnou cihlové příčky zbudovány nebyly (vzhledem k tomu, že ani většina těchto objektů nebyla dokončena ani jako hrubá stavba v betonu).

Co se týče maskování v ostatních prostorech, vzhledem k tomu, že většina objektů nebyla dokončena, nachází se jich velké množství pouze v neomítnutém stavu. Ty další mají jakýsi šedočerný asfaltový nátěr. A zbytek má většinou hrubou cementovou omítku, která se drolí a ve velkých kusech odpadává....žadné maskování typu "klamná stavba", případně "pomalované zdi na různé motivy" mi z Milovic, Benešova a několika přístupných objektů z Brd není známo.

_________________
O dobré opevnění se nikdy nebojuje, dobré opevnění se obchází.
Návrat nahoru
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky
Zobrazit příspěvky z předchozích:   
Přidat nové téma   Zaslat odpověď    Obsah fóra VVP Dědice -> Pixle - obecně Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1

 
Přejdi na:  
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra.
Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru.
Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru.
Nemůžete hlasovat v tomto fóru.
Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům
Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory


Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Český překlad phpBB Czech - www.phpbbcz.com